ISO 26000

ISO 26000 är en vägledande standard för socialt ansvarstagande. I begreppet ligger alla aspekter av ansvarstagande. Standarden täcker in allt från förhållandet till jämställdhet, arbete mot diskriminering, syn på arbetsvillkor, barnarbete, exploatering av människor och naturresurser samt andra aspekter som […]

ISO 45001

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav. Med ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet skapar ni en struktur som underlättar efterlevnad.  Vi kan stödja ert projekt med att bygga upp ledningssystemet, men även hjälpa er att genomföra det i praktiken. Ett bra arbetsmiljöarbete har […]

ISO 27001

Informationssäkerhet är inte en IT-fråga. Information är kanske den viktigaste tillgången för många företag. Ofta är skyddet av informationen eftersatt eller direkt bristfällig. Med ISO 27001 och ISO 27002 får man riktlinjer och verktyg för att skapa ett ledningssystem. Ledningsystemet […]

ISO 15189

Kliniska laboratorier är målgruppen för ISO 15189. Här definieras krav på kompetens och ledningssystem för olika typer av medicinska laboratorier. Det kan vara klinisk fysiologi, kliniks kemi, patologi eller andra typer av laboratorier. När man inför denna standard sker inte […]

ISO 15224

En egen version av ISO 9001 speciellt för vården! Det är vad ISO 15224 är. Eftersom många har uppfattningen att “vanliga” kvalitetsledningsystem mest för industrin har denna variant tagits fram. Istället för konstruktion och produktion talar standarden om vård och […]

ISO 22000

Man kan tro att det är självklart att alla som arbetar med livsmedel och hantering av livsmedel är kvalitetssäkrade. Med en allt mer globaliserad livsmedelsmarknad ökar riskerna.  Samtidigt blir konsumenter mer medvetna och ställer högre krav. Lagstiftningen är omfattande, men […]

ISO 13485

När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man lever upp till dessa högt ställda krav kan man certifiera sitt ledningssystem mot standarden ISO 13485. Vi kan hjälpa er med framtagningen av ett […]

ISO 14001

Miljöledning eller systematiskt miljöarbete. Hjäper er att styra er organisation och dess verksamhet mot bättre miljöprestanda. Det ger bättre miljö, bättre lönsamhet och bättre hållbarhet. Under ett ISO 14001 projekt bygger vi successivt upp ert ledningssystem. Startar på dennivå där […]

ISO 9001

Kvalitetsledningssystem, kvalitetsäkring, kvalitetsstyring låter kanske inte som det roligaste man kan göra… Däremot kan det vara något av det bästa man kan göra för att ta sitt företag till nästa nivå. Hos oss finner ni ISO 9001 projektledare och utbildning. […]