ISO 26000 är en vägledande standard för socialt ansvarstagande. I begreppet ligger alla aspekter av ansvarstagande. […]
Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav. Med ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet skapar ni en struktur som underlättar […]
Informationssäkerhet är inte en IT-fråga. Information är kanske den viktigaste tillgången för många företag. Ofta är […]
Kliniska laboratorier är målgruppen för ISO 15189. Här definieras krav på kompetens och ledningssystem för olika […]
En egen version av ISO 9001 speciellt för vården! Det är vad ISO 15224 är. Eftersom […]
Man kan tro att det är självklart att alla som arbetar med livsmedel och hantering av […]
När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man […]
Miljöledning eller systematiskt miljöarbete. Hjäper er att styra er organisation och dess verksamhet mot bättre miljöprestanda. […]
Kvalitetsledningssystem, kvalitetsäkring, kvalitetsstyring låter kanske inte som det roligaste man kan göra… Däremot kan det vara […]