ISO 13485

När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man lever upp till dessa högt ställda krav kan man certifiera sitt ledningssystem mot standarden ISO 13485. Vi kan hjälpa er med framtagningen av ett […]