ISO 27001

Informationssäkerhet är inte en IT-fråga. Information är kanske den viktigaste tillgången för många företag. Ofta är skyddet av informationen eftersatt eller direkt bristfällig. Med ISO 27001 och ISO 27002 får man riktlinjer och verktyg för att skapa ett ledningssystem. Ledningsystemet […]