När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man lever upp till dessa högt ställda krav kan man certifiera sitt ledningssystem mot standarden ISO 13485.

Vi kan hjälpa er med framtagningen av ett sådant ledningssystem. Vårt projektupplägg tar er från en behovsinventering till certifiering. Internrevisioner och ledningens genomgång kan vi handleda er genom.

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Isokinetisk dynamometer, exempel på medicinteknik.

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.

Kontakta oss via formuläret