Miljöledning eller systematiskt miljöarbete. Hjäper er att styra er organisation och dess verksamhet mot bättre miljöprestanda. Det ger bättre miljö, bättre lönsamhet och bättre hållbarhet.

Under ett ISO 14001 projekt bygger vi successivt upp ert ledningssystem. Startar på dennivå där ni befinner er till det som krävs för certifiering.

Någonstans i Dalarna, strax norr om Horndal.

Efter projektet hjälper vi er att driva utvecklingen vidare och att bevara de resultat som uppnåtts under projektet.

Ni får hjälp med att bygga upp ledningssystemet, organisation, internrevisioner och utbildning.

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Kontakta oss via formuläret

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.