Kliniska laboratorier är målgruppen för ISO 15189. Här definieras krav på kompetens och ledningssystem för olika typer av medicinska laboratorier. Det kan vara klinisk fysiologi, kliniks kemi, patologi eller andra typer av laboratorier. När man inför denna standard sker inte certifiering utan ackreditering. Detta kan man läsa mer om hos SWEDAC.

Inom området laboratorieverksamhet kan vi handleda er på vägen mot ackreditering.

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.

Kontakta oss via formuläret