Man kan tro att det är självklart att alla som arbetar med livsmedel och hantering av livsmedel är kvalitetssäkrade. Med en allt mer globaliserad livsmedelsmarknad ökar riskerna.  Samtidigt blir konsumenter mer medvetna och ställer högre krav. Lagstiftningen är omfattande, men utan ett bra ledningssystem är det svårt att nå en hög säkerhetsnivå. 

En incident med obehag, sjukdom eller i värsta fall dödsfall är en katastrof för både drabbade och ansvariga. Med ett systematiskt arbete för att identifiera risker och eliminera dem kan man skydda både kunder och det egna varumärket.

Vi projektleder mot certifiering mot ISO 22000 i företag som producerar och hanterar livsmedel.

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.

Kontakta oss via formuläret