Informationssäkerhet är inte en IT-fråga. Information är kanske den viktigaste tillgången för många företag. Ofta är skyddet av informationen eftersatt eller direkt bristfällig.

Med ISO 27001 och ISO 27002 får man riktlinjer och verktyg för att skapa ett ledningssystem. Ledningsystemet fullt infört täcker verksamheten från bakgrundskontroll av ny personal via skydd av IT-system till fysiskt tillträdeskontroll. 

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.

Kontakta oss via formuläret