Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav. Med ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet skapar ni en struktur som underlättar efterlevnad. 

Vi kan stödja ert projekt med att bygga upp ledningssystemet, men även hjälpa er att genomföra det i praktiken. Ett bra arbetsmiljöarbete har tagit steget bortom skyddsronder och riskbedömningar.

ISO 45001 ersätter den tidigare standarden OHSAS 18001.

Arbetsmiljö är inte enbart något för industrin. Alla företag har samma krav på sig.

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Kontakta oss via formuläret

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.