Kvalitetsledningssystem, kvalitetsäkring, kvalitetsstyring låter kanske inte som det roligaste man kan göra… Däremot kan det vara något av det bästa man kan göra för att ta sitt företag till nästa nivå. Hos oss finner ni ISO 9001 projektledare och utbildning.

Hållbarheten kan ökas genom systematiskt ledningsarbete.
Med ett bra kvalitetsarbete når man hållbarhet.

I ett projekt hjälper vi er bygga den organisation och de strukturer som krävs för att klara ISO 9001 certifikatet. Det som ni redan byggt upp tas tillvara och anpassas till de krav som ställs i standarden. Vår roll är att handleda er i ert kvalitetsarbete och vara en tolk som hjälper er att förstå det som regelverket uttrycker.

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Kontakta oss via formuläret

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.