• Förteckna

  Upprätta en förteckning

  Skapa och underhåll förteckning över all medicintekninsk utrustning.

 • Kontroll av dokumentation

  Gå igenom dokumentation

  Samla och kontrollera all dokumentation. Se till att all utrustning har manualer. Undersök vilka föreskrifter tillverkaren har för underhållets omfatting och frekvens.

 • Skapa plan

  Skapa underhållsplan

  Skapa en planering för varje utrustning baserat på insamlad dokumentation i steg2.

 • Utför underhåll

  Utför underhållsplan

  Beställ kalibreringar och tillsyn av tillverkar eller MTA. Alternativt utför kontroller enligt dokumentation.

 • Dokumentera

  Dokumentera

  Samla protokoll, checklistor och andra bevis på utfört underhåll och resultatet av detta. Dokumentationen skall bevaras i ledningssystemet. http://lakemedelsverket.se