Ett ledningssystem är ett verktyg för att driva en verksamhet i önskad riktning. Alla har säkert hört talas om ISO9000 och kanske ISO14000. Det är standarder för kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem. Inom “ISO-familjen” finns en lång rad med standarder.  Standarder hjälper organisationer och företag över hela världen med att uppnå sina mål inom skiftande områden.

MFQ kan hjälpa er med att utveckla, underhålla och uppdatera ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, hälso- och sjukvård, laboratorium, medicinteknik, livsmedelssäkerhet och socialt ansvarstagande.

Ledningssystem för framgång skapa genom att navigera rätt.
Hittar ni bland alla standarder? Vi kan hjälpa er!

Vår metodik bygger att att kunden med egen personal bygger upp processer och rutiner med vårt stöd. Detta arbetssätt ger ett ledningssystem som är förankrat redan från start genom personalens delaktighet.

Läs mer om ISO-standarder hos SIS och certifieringar hos Svensk Certifiering.

Kontakta oss via formuläret