Kliniska laboratorier är målgruppen för ISO 15189. Här definieras krav på kompetens och ledningssystem för olika […]
En egen version av ISO 9001 speciellt för vården! Det är vad ISO 15224 är. Eftersom […]
När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man […]