ISO 15189

Kliniska laboratorier är målgruppen för ISO 15189. Här definieras krav på kompetens och ledningssystem för olika typer av medicinska laboratorier. Det kan vara klinisk fysiologi, kliniks kemi, patologi eller andra typer av laboratorier. När man inför denna standard sker inte […]

ISO 15224

En egen version av ISO 9001 speciellt för vården! Det är vad ISO 15224 är. Eftersom många har uppfattningen att “vanliga” kvalitetsledningsystem mest för industrin har denna variant tagits fram. Istället för konstruktion och produktion talar standarden om vård och […]

ISO 13485

När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man lever upp till dessa högt ställda krav kan man certifiera sitt ledningssystem mot standarden ISO 13485. Vi kan hjälpa er med framtagningen av ett […]