ISO 15189

Kliniska laboratorier är målgruppen för ISO 15189. Här definieras krav på kompetens och ledningssystem för olika typer av medicinska laboratorier. Det kan vara klinisk fysiologi, kliniks kemi, patologi eller andra typer av laboratorier. När man inför denna standard sker inte […]