En egen version av ISO 9001 speciellt för vården! Det är vad ISO 15224 är. Eftersom […]
När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man […]
Kvalitetsledningssystem, kvalitetsäkring, kvalitetsstyring låter kanske inte som det roligaste man kan göra… Däremot kan det vara […]