När man jobbar med medicinteknisk utrutsning ställs stora krav på säkerhet. För att visa att man […]