ISO 26000 är en vägledande standard för socialt ansvarstagande. I begreppet ligger alla aspekter av ansvarstagande. […]