ISO 26000

ISO 26000 är en vägledande standard för socialt ansvarstagande. I begreppet ligger alla aspekter av ansvarstagande. Standarden täcker in allt från förhållandet till jämställdhet, arbete mot diskriminering, syn på arbetsvillkor, barnarbete, exploatering av människor och naturresurser samt andra aspekter som […]